SADAKIM

Công ty Cổ phần Cơ khi Luyện kim SADAKIM

Địa chỉ: Đường số 2, Khu công nghiệp Biên Hòa I, Biên Hòa, Đồng Nai, Việt Nam. Tel: 0613836170 Fax: 0613836774 Email: sadakim@hcm.vnn.vn

SADAKIM

Máy cán nhôm

Máy cán nhôm sử dụng cơ cấu điều chỉnh chiều dầy sản phẩm được chế tạo tại công ty

Thông tin Liên hệ

Địa chỉ: 

Đường số 2, Khu công nghiệp Biên Hòa I, Biên Hòa, Đồng Nai, Việt Nam.
Tel: 0613836170
Fax: 0613836774
Email: sadakim@hcm.vnn.vn

Khách hàng